Driftstjenester

Applikasjonsdrift

Selv om WIMS er en svært stabil programvare har våre kunder behov for beredskap og driftsomsorg. WIMS skal til en hver tid samvirke stabilt og godt med den tekniske plattformen, som jo består av tredjeparts programvare. Disse utvikles stadig og kommer med nye versjoner. Driftstjenestene for applikasjons drift leverer vi som en del av support og vedlikeholdsansvaret for å sikre at WIMS "flyter" problemfritt oppå plattformteknologien til enher tid. Dette gir våre kunder et problem mindre å bekymre seg om. 

Plattformdrift

Våre kunder har stor valgfrihet på plattformen man ønsker å benytte. I den ene ytterligheten kan maskinvaren kjøpes av kunden og driftes internt. Den andre ytterligheten er at kunden leier både plattform og drift av oss som en skytjeneste for hele WIMS løsningen. Når WIMS også står ansvarlig for plattformdriften benytter vi underleverandører som kan dokumentere kvalitet og rutiner som tilfredsstiller nasjonale og overnasjonale krav.

Drift av integrasjon

Samhandling mellom WIMS og andre systemer eller datakilder blir mer og mer utbredt. Noen av våre kunder er avhengig av at denne samhandlingen fungerer stabilt, og at et korrekt datagrunnlag kan gjenskapes når integrasjonen feiler. Vi tilbyr derfor de av våre kunder som er avhengig av andre systemer i tillegg til WIMS utvidede driftstjenester, som sikrer best mulig stabilitet i integrasjonen mellom WIMS og definerte eksterne systemer.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027