Vår historie

Morselskapet ble opprettet 2002, og WIMS ble opprettet 2006

WIMS EP ble utviklet av Web Services Teknology AS i 2002. WIMS ES ble utviklet av datterselskapet Web Insurance Management Systems AS i 2006. Suksessen i forsikringsmarkedet har ført til at selskapene fremstår og er organisert som en leverandør.

Eierne er også ansatt i selskapet. Vi er først og fremst et programvarehus. Vi lever utelukkende av å levere programvareløsninger som gir våre kunder nytteverdi.

Forvaltingen av programvaren er vår viktigste oppgave. Eierne har gjennom mange år vist en risikovilje som er langt høyere enn vanlig, for å sikre våre programvareprodukter. Dette gir oss som ansvarlig leverandør forutsigbarhet, styrke og soliditet.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027