WIMS Business Intelligence

WIMS integrated Business Intelligence er en helt selvstendig løsning som likevel tar lønnsomhetsanalyse og intelligent rapportering med drilldown tilbake inn som integrert del av fagsystemet. 

Alle data blir tilgjengeliggjort etter en mer forretningslogisk struktur (datavarehus). Dette er gjort på en unik måte ved at BI funksjonalitet er puttet inn i fagsystemets brukerflate. På tross av at det er to ulike databaser, benytter de samme plattform. Dette gjør det mulig for brukeren å foreta avanserte analyser og rapportering på både fra fagsystemet og fra datavarehuset i samme skjermbilde, slik at det oppleves som ett og samme system. WIMS BI åpner for selvbetjent av forretningsanalyse og vil i tillegg kunne styre tilgangen til informasjon for hver enkelt bruker, hvorvidt denne skal benytte ferdige rapporter eller kunne gjøre egne analyser på deler eller hele databasen.     

Løsningen baserer seg på en helt ny rapportplattform som henter ut nøkkeldata fra en velformet fagsystemdatabase. Over rapportplattformen bygges det kuber tilpasset ledelsesinformasjon for forsikringsvirksomhet. Kubene er standardiserte og kan aksesseres med nye BI verktøy, som tilføres klienten i fagsystemet. Kubene kan også aksesseres fra Excel eller andre moderne pivoteringsverktøy.    

WIMS fagsystem støtter enkel og dynamisk rapportering tilpasset hver enkelt bruker både i tabell-form, grafisk-form eller som faste rapporter lagret til arkiv. WIMS BI utvider denne fleksibiliteten vesentlig. Både rapportplattformen og kubene kan utvides og tilpasses den enkelte kunde.