WIMS Enterprise Suite (ES)

WIMS ES en løsning for samordning av forsikringstjenester for bedre målretting og økt konkurransekraft.

WIMS ES er markedets mest moderne fagsystem for administrasjon, produksjon, distribusjon og analyse av forsikringsavtaler, reassuranse og skadebehandling. WIMS er en splitter ny løsning som er forberedt for integrasjon av forretningsprosesser på en unik måte. 

WIMS ES er en omfangsrik løsning for forsikringsforvaltning, som omfatter alt fra brukerstyrt definisjon av produkter og dekninger til automatisk rapportering til naturskadepoolen. WIMS kan brukes både av forsikringsselskaper, agenter, organisasjoner, meglere og skadebehandlere.

Forsikringsløsningen er satt sammen av moduler. Dette gjør at WIMS ES er spesielt godt egnet for tilpasning til de ulike markedene. Systemet kan konfigureres i forhold til hvordan den enkelte virksomheten ønsker å drive.

WIMS ES er tett integrert med MS Office slik at brukerne lett kan kjenne seg igjen, og WIMS er det eneste fagsystemet for forsikring som er sertifisert av Microsoft.

WIMS ES er et standard produkt der alle kundene har samme programvare. WIMS har en kundedrevet utvikling der brukerforumet spiller en viktig rolle.

WIMS ES gir kundene mulighet til å administrere et ubegrenset antall distribusjonskanaler i en og samme forsikringsløsning. WIMS var første forsikringssystem i markedet med full støtte for Multiple Channel Targeting.

Asgeir Østerhus
Produktansvarlig WIMS ES+47 93 44 86 83