Implementering

I 1947 ble Moskusen gjeninnført på Dovre.

Denne "implementeringen" var svært risikofylt da faktagrunnlaget for besluttningen var knokler fra istiden. 11 700 år etter at Moskusen var utdødd kan man trygt si det var et paradigmeskifte for det svært spesialiserte dyret å bli innført på Dovrefjell, sammen med tog og biler.

Paradigmeskifte

Aktørene i forsikringsbransjen er i samme situasjon som Moskusen. Endringene i forsikringsbransjen er et paradigmeskifte med nye rammebetingelser. Utfordringen blir da å kunne dra nytte av gammel og livsviktig efraring, og samtidig utnytte mulighetene de nye rammebetingelsene åpner for.

Implementering

Implementering av en ny systemløsning er den mest kritiske fasen av hele investeringen. Den tekniske siden av implementeringen er som regel den med minst risiko. Dette fordi graden av gjennbruk av teknisk spisskompetanse er stor. Implementering av et nytt driftskritisk verktøy for ulike brukere i en organisasjon er en vesentlig mer kompleks utfordring. Dette fordi bransjens paradigmeskifte tvinger frem endrede arbeidsprosesser som følge av nye forretningsmuligheter og tettere samhandlingsmodeller. Målsetningen for investering i ny moderne systemløsning kan kun oppnås ved et tett samarbeid mellom kundens ledelse, prosjektdeltakere og leverandør.
WIMS har den nærheten som forutsettes i et slik samarbeid.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027