Support

Support er dyrt

Det meste av våre inntekter benyttes til å supportere vår systemløsning. Eierstrukturen i WIMS AS gjør det mulig for oss å prioritere våre etablerte kunder fremfor prospekter. Vårt prinsipp er at kundeloyalitet skal lønne seg, og da kan vi ikke spare på support. Riktig support er en avgjørende suksessfaktor for en ledende leverandør av kjernesystemer for bransjen.
Og det ønsker WIMS å være også i fremtiden.

Support er nøkkelen

WIMS er både innholdsrikt og fleksibelt. Dette gir våre kunder mange muligheter til utvikling. Derfor er ikke Support hos WIMS begrenset til brukerstøtte. Smart anvendelse av de mulighetene som systemløsningen åpner for er viktig for å stimulerer våre kunders effektivitet og vekst. Dette er en helt sentral del av vår supportfunksjon, samtidig som det gir verdifulle innspillet til viderutviklingen av WIMS. 

Support, en premissgiver

Våre avtaler om support og vedlikehold gjenspeiler måten vi jobber på. Det er derfor en-til-en mellom våre forpliktelser om support og vedlikehold til vår kunder, og hvordan vår egen måloppnåelse er definert.
Vi er overbevist om at riktig supportnivå gir oss den soliditeten som systemleverandør vi trenger for å kunne overleve på lang sikt. 

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027