Tekniske tjenester

Tekniske tjenester og innovasjon

Vår tekniske ekpertise er en sikkerhet for våre kunder for at teknologien blir brukt slik den er ment brukt. Vi har både evne og vilje til å "gå opp løypa" i et teknisk landskap, der nye utfordringer ikke bestandig er direkte knyttet til utvikling av WIMS. Vi bruker derfor våre unike tekniske resurser på å løse utfordringer før våre kunder må ha løsningene.
Dette fordi vi lever av at våre kunder vinner.

Tekniske tjenester og problemløsning

Serverinstanser, brukerkonfigurasjon opp imot sikkerhetsregime og brannmuroppsett er kryptiske problemstillinger for de fleste. Teknologien gir mange muligheter for treg responstid, eller i verste fall full stopp i driften. WIMS har egne eksperter på tekniske problemstilling, supplert av dyktige partnere på alle områder, som dekker både dypt og bredt. Våre kunder kan sove godt om natten med en leverandør som evner å løse komplekse tekniske problemer om det trengs.

Tekniske tjenester som brobygger

Ingen brukere av systemløsninger i forsikringsbransjen klarere seg med kun en leverandør. Flere leverandører fragmenterer ansvaret og kompliserer problemløsningen. Våre tekniske tjenester må kunne nok om kringliggende systemløsninger til å kunne overlappe ekspertisen til Autosys, BankID, Nina, Bisnode, Finanstilsynet, m.m, slik at våre kunder opplever god og sikker tilgang til teknisk støtte hele veien. 

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027