Agent / Multiagent

Den som eier kunden eier businessen

Forsikringsagentur har hatt hovedfokus i utviklingen av WIMS siden første dag. Dette gjør kundene våre i stand til å drive moderne agentvirksomhet med et minimum av ressurser. WIMS er spesielt tilrettelagt for at den som eier kunden, også eier businessen.

Agentvirksomhet påvirkes mer og mer av nasjonale og overnasjonale krav som settes av forsikringsselskapene. Kravene om å dokumentere rutiner, samt gjennomføre kontroller overføres fra forsikringsselskapene og skjerpes betydelig. WIMS er utviklet spesielt for å gi agenter støtte for å møte disse kravene.

Tette koblinger til kundene er agentenes beste sikkerhet. Agentens tjenester og kundepleie må integreres med kundenes systemer. Dette krever moderne plattformteknologi og standardiserte grensesnitt. Agentenes kundestrategi forutsetter derfor slike egenskaper som er bygget inn i WIMS.

Agentenes porteføljer blir mindre og mer differensierte. Import av nye porteføljer må gjøres effektivt. Kostnadspresset gjør at det er forretningskritisk å forvalte små porteføljer med lavest kost. Elektronisk distribusjon og automatisering er funksjonsområder med høy fokus i WIMS.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027