Skadebehandlere

Selvbetjening, digitalisering og skadeforebygging

WIMS er forberedt for at skadebehandlingen digitaliseres. Økt selvbetjening gjør at skadebehandleren i WIMS kontrollerer og korrigerer fremfor å registrere. 

Færre oppgaver pr. skade setter krav til større totalt oppdragsvolum. Arkitekturen i WIMS er designet fra bunnen av til å takle et ubegrenset antall skadeklienter, der all rapportering, statistikk og avsetninger kan analyseres per klient, eller på tvers av en utvalgt gruppe klienter. 

Rask oppfølging av skade reduserer erstatningene. Derfor har WIMS utviklet effektive funksjoner for hendelsesstyrt kundeoppfølging under skadebehandlingen. Under "mine oppgaver" vil skadebehandleren få oversikt over nødvendige aktiviteter på sine skadesaker uavhengig av skadeklient.

WIMS tillater at kundene kan sende inn all skadeinformasjon elektronisk. All korrespondanse samles i en skadesak og WIMS er fullt integrert med markedsledende kontorstøtteverktøy.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027