Organisasjoner

Målbare medlemsfordeler

WIMS er spesielt attraktiv for organisasjoner siden de likner forsikringsagenturer. WIMS har i løpet av kort tid blitt den ledende leverandøren i markedet av effektive forsikringsløsninger til medlemsorganisasjoner. WIMS åpner muligheten for bedre medlemsfordeler i kombinasjon med økte inntekter til organisasjonens drift.

Organisasjoners evne til å forvalte medlemmenes forsikringer er varierende. WIMS er tilrettelagt for å benytte partnere på områder der organisasjonen selv ikke besitter kompetanse. Det er i WIMS lagt vekt på at medlemmene likevel skal oppleve en god og helhetlig forvaltning.

Organisasjonens beste forhandlingskort er å unngå at forsikringsselskap eller megler tilriver seg kontrollen over medlemsmassen. Dette forutsetter at organisasjonen har kontroll på medlemsdatabasen. WIMS gjør det enkelt å benytte flere givere slik at organisasjonen sikrer at kun organisasjonen selv har komplett oversikt over hele porteføljen.

Organisasjoner er avhengig av medlemmenes tilfredshet. God kvalitet til konkurransedyktige priser er avgjørende medlemsfordeler. Selvbetjening medfører at det utenfor kontortid kan genereres oppgaver som må følges opp. I WIMS vil slike hendelser akkumuleres i ”mine oppgaver” for den saken gjelder.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027