Captive

Sikre egne verdier ved risikospredning

Captive er satsingsområde der WIMS er spesielt utviklet for å sikre at selvassurandører kan drive en legitim og effektiv virksomhet med få ressurser.

WIMS har en velutviklet integrasjon mot ulike Captive-partnere for skadebehandling, regnskap, reassuranse og coassuranse som gir effektivt samarbeid, god dataflyt og datakvalitet.

Kravene fra nasjonale og overnasjonale kontrollinstanser skjerpes betydelig også for Captive. Forvaltning av store verdier med få ressurser kjennetegner Captive, derfor gir WIMS Captive stålkontroll med forsikringer, vilkår og risikoeksponering.

Datafangst fra takstmenn og interne medarbeidere med automatisert rapportering mot naturskadepoolen er funksjonalitet i WIMS som er utviklet spesielt for å effektivisere hverdagen for en spesialisert Captive-organisasjon.

Risikostyring har meget god støtte i WIMS, der pålagte rapporteringer til tilsyn og partere er meget godt ivaretatt. WIMS har i tillegg god støtte for etablering av pålagte Captive-rutiner, med logging av at pålagte arbeidsprosesser faktisk er gjennomført.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027