Meglere

Multiple Channel Targeting

WIMS etablerte begrepet Multiple Channel Targeting. Dette er utviklet spesielt for meglere som betjener mange forsikringsordninger eller kanaler fra ett og samme system.

”Time to marked” er vesentlig for å dyrke frem lønnsomme meglerporteføljer. Evnen til å agere raskt på forretningsdynamikk avgjør konkurranser. WIMS flytter denne oppgaven fra IT avdelingen til porteføljeforvalteren.

Meglere er ikke forsikringsselskaper, men rammes likevel av de samme kravene fra nasjonale og overnasjonale kontrollinstanser. WIMS er derfor tilført funksjonalitet for å imøtekomme disse på en enkel og effektiv måte.

Meglere lever av marginer, og disse skal vises for kundene. Da er det viktig at kunden også får oppleve gevinsten av meglernes innsats og spisskompetanse. WIMS er spesielt tilrettelagt for å synliggjøre meglerverdien.

Meglerkundene setter krav til at resultatet av oppdraget er homogent på tross av at flere ulike givere tilbyr ulike betingelser på samme portefølje. Dette krever at megleren har full kontroll på porteføljesammensetningen. WIMS gir megleren slik kontroll, og gjør det samtidig enkelt å bytte givere, slik at meglerens handlingsfrihet sikres.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027