Forsikringsgiver

Systemstøtte for automatiserte arbeidsprosesser

Forsikring er WIMS eneste fokusområde. Dette gjør oss i stand til å støtte de endringene som aktører i forsikringsbransjen står overfor. I tillegg gjør vårt ensidige fokus det enkelt å prioritere den utvikling som neste generasjon av forsikringsløsninger og produkter vil kreve.  

Forsikringsselskapenes rammebetingelser endres i raskere takt enn noensinne. Kravene fra nasjonale og overnasjonale kontrollinstanser skjerpes betydelig. Etableringen av store internasjonale aktører i nasjonale markeder eskalerer.

Distribusjonen rutes via nye kanaler og partnere. Det er vanlig å benytte kanalens merkevare, der giverens merkevare blir sekundær. Derfor må nye forsikringsstrategier understøttes av IT strategier.

”Time to market” med nye produkter er avgjørende i konkurransen. Konkurransen øker presset på lavere kostnader. Arbeidsprosessene må optimaliseres og driftskostnadene reduseres. Det blir virksomhetskritisk å tilrettelegge for selvbetjening.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027